در این صفحه اعضا اتحادیه حمل بار و کالای درون شهری تهران قرار گرفته‌اند. اطلاعات تماس هر یک اعضا و همچنین وضعیت مجوز ایشان در این قسمت قابل مشاهده می‌باشد.

جنوب تهران
نام اتوبار وضعیت مجوز اطلاعات تماس
شرق تهران
نام اتوبار وضعیت مجوز اطلاعات تماس
غرب تهران
نام اتوبار وضعیت مجوز اطلاعات تماس
شمال تهران
نام اتوبار وضعیت مجوز اطلاعات تماس
ابوذر مجاز کلیک کنید
ابوذر مجاز کلیک کنید
ابوذر مجاز کلیک کنید
ابوذر مجاز کلیک کنید
ابوذر غیر مجاز کلیک کنید
ابوذر غیر مجاز کلیک کنید
ابوذر مجاز کلیک کنید
ابوذر غیر مجاز کلیک کنید
ابوذر مجاز کلیک کنید