_

هیئت مدیره

_

رئیس اتحادیه

عارف مرادی

نایب رئیس اول

ابراهیم مرادی

نایب رئیس دوم

حمیدرضا دولتشاهی

دبیر اتحادیه

نصیر کرمی فرد

خزانه دار

خلیل‌الله باقری

بازرس

حسین زندی